Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Samorząd Studencki UMK uprzejmie informuje, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2020/2021 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z nową propozycją i skorzystania z ubezpieczenia. Wynegocjowany program ubezpieczenia gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową 24/h/dobę przez cały rok na terenie RP i zagranicą. Przygotowaliśmy trzy warianty ubezpieczenia z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i szerokim zakres ubezpieczenia, a także z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z odbywaniem praktyk studenckich, staży studenckich oraz wolontariatu.

Informujemy, że w związku z upływem terminu na przystępowanie do polis online osoby zainteresowane jeszcze zawarciem ubezpieczenia mogą indywidualnie zgłaszać się do Ubezpieczyciela, który będzie dopisywał Państwa poprzez wystawienie aneksu do polisy. Taki wniosek zawierający informację że chodzi o polisę UMK i wskazanie wariantu ubezpieczenia należy wysłać na adres: zespolkorpo@torun.interrisk.pl, tel. 725 520 460 Do wystawienia aneksu ubezpieczyciel będzie potrzebował również następujących danych osoby przystępującej: imię, nazwisko, adres oraz numer pesel. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie należy wpłacić należną składkę na wskazany w nim numer konta.

Wariant I

Suma ubezpieczenia NNW 20 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Składka (01.03 - 30.09.2021) 18 zł

Informacje szczegółowe

KUPUJĘ

Wariant II

Suma ubezpieczenia NNW 20 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Rozszerzony zakres ubezpieczenia
w tym Pakiet Kleszcz
Składka (01.03 - 30.09.2021) 24 zł

Informacje szczegółowe

KUPUJĘ

Wariant III

Suma ubezpieczenia NNW 30 000 zł
Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC studentów 10 000 zł
Rozszerzony zakres ubezpieczenia
w tym Pakiet Kleszcz
Składka (01.03 - 30.09.2021) 30 zł

Informacje szczegółowe

KUPUJĘ